Polityka prywatności

Niniejsza strona jest operowana przez firmę adwonce A/S, która operuje usługami nekropolia.eu.

Przestrzegamy przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, takich jak brytyjska ustawa o ochronie danych osobowych (Data Protection Act 1998). Reguluje ona przetwarzanie Państwa danych osobowych i daje Państwu szereg uprawnień z nimi związanych.

Celem tej Polityki prywatności jest poinformowanie Państwa o tym, w jaki sposób będziemy wykorzystywali wszelkie dane osobowe otrzymane od Państwa oraz dane osobowe, które możemy zgromadzić albo w inny sposób przetwarzać na niniejszej witrynie. Powinni Państwo zapoznać się zarówno z niniejszą polityką prywatności jak i z Regulaminem, którego stanowi ona część.

Informacje gromadzone na Państwa temat oraz ich wykorzystanie

Korzystanie z większej części naszej strony internetowej nie wymaga podania nam żadnych informacji osobowych.

Kiedy jednak zakładają Państwo konto ogłoszeniowe na stronach internetowych stron trzecich (takich jak gazety i inne firmy wydawnicze), prosimy Państwa o podanie swojego imienia i adresu mailowego.

Na stronach internetowych tych stron trzecich oferujemy również funkcję wysyłania wiadomości i oddawania czci, gdzie będziemy przechowywać wszelkie wiadomości, wyrazy czci czy inne wygenerowane przez użytkownika treści, jakie Państwo pozostawią na stronie internetowej strony trzeciej w związku z ogłoszeniem.

Państwa informacje możemy wykorzystywać do:

  • obsługi Państwa konta;
  • umożliwiania Państwu korzystania z odpowiednich funkcji na stronach internetowych stron trzecich;
  • dostosowywania naszej strony do Państwa preferencji;
  • doskonalenia i poszerzania naszych usług;
  • zarządzania i diagnostyki usług;
  • analizy statystycznej, technicznej i logistycznej oraz
  • dostarczania Państwu materiałów marketingowych (gdzie otrzymaliśmy na to od Państwa odpowiednią zgodę)

Możemy wykorzystywać, i przekazywać osobom trzecim, zanonimizowane dane demograficzne, jakie możemy zgromadzić za pomocą ankiet na stronie. Uczestnictwo w takich ankietach będzie zupełnie dobrowolne.

Jak wiele stron internetowych, my także gromadzimy automatycznie pewne informacje związane z wykorzystaniem strony i przechowujemy je w plikach dziennika systemowego. Do tych informacji należą adresy protokołów internetowych, typ przeglądarki, dostawca usługi internetowej, strony odsyłające i końcowe, system operacyjny, datownik oraz dane o sekwencji uruchamianych łączy. Informacje te, które same w sobie nie identyfikują indywidualnych użytkowników, wykorzystujemy do analizy trendów, zarządzania stroną, śledzenia ruchów użytkownika na stronie oraz gromadzenia informacji demograficznych o bazie naszych użytkowników jako całości. Możemy dzielić się tymi informacjami z firmami należącymi do naszej grupy a także innymi stronami trzecimi.

Możemy korzystać z usług stron trzecich, takich jak hosting i utrzymywanie witryny internetowej, które w naszym imieniu przetwarzają dane. W niektórych przypadkach osoba trzecia może otrzymać informacje o Państwie w ramach tych usług. Dokładamy jednak racjonalnych starań w celu zapewnienia, że ci usługodawcy sprawują nad Państwa danymi ścisłą pieczę.

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do wglądu i udostępniania Państwa informacji w celu przestrzegania obowiązującego prawa, w odpowiedzi na uzasadnione prawem żądania rządów, organów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa bądź stron, których żądanie uważamy za właściwie uzasadnione w związku z wszelkimi zarzutami jakichkolwiek stron o  nadużycie przez Państwa naszych usług, w celu odpowiedniego obsługiwania naszych systemów oraz ochrony nas lub naszych użytkowników.

Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej korzystamy z technologii gromadzącej informacje, które pomagają nam uatrakcyjnić Państwu wizytę na naszej witrynie. Tutaj nazywamy tą technologię „cookies”, ale dotyczy ona wszystkich podobnych technologii, w tym sygnalizatorów sieci web, plików dziennika systemowego, pixel tags czy gifs. Cookies to pliki tekstowe zawierające małe ilości informacji, które są pobierane przez Państwa urządzenie podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Przy każdej następnej wizycie, cookies są odsyłane z powrotem do strony źródłowej bądź do innej strony, która rozpoznaje dany plik cookie. Cookies są przydatne, ponieważ pozwalają stronom internetowym rozpoznawać urządzenia użytkowników.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z następujących rodzajów plików cookie:

Pliki „performance cookies”

Te pliki zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Na przykład, na które strony użytkownicy wchodzą najczęściej, a także, czy otrzymują Państwo komunikaty stron internetowych o błędach. Te pliki nie gromadzą żadnych informacji, które pozwalałyby Państwa zidentyfikować. Wszelkie informacje gromadzone przez te pliki są agregowane, przez co stają się anonimowe, i są wykorzystywane jedynie do ulepszania działania witryny.

Pliki „functionality cookies”

Te pliki zapamiętują Państwa wybory, na przykład wybrany język. Mogą zatem służyć do przygotowania dla Państwa oferty bardziej adekwatnej do Państwa preferencji i sprawić, że wizyta na naszej witrynie będzie do Państwa lepiej dopasowana i przyjemniejsza. Informacje zebrane przez the pliki cookie mogą być zanonimizowane i nie będą mogły śledzić Państwa aktywności na innych witrynach.

Pliki „targeting cookies” albo „advertising cookies”

Te pliki gromadzą informacje na temat Państwa sposobu przeglądania stron internetowych w celu bardziej odpowiedniego dopasowania do Państwa i Państwa zainteresowań wyświetlanych reklam. Są też wykorzystywane do ograniczania liczny wyświetleń danej reklamy oraz pomagają w mierzeniu efektywności danej kampanii reklamowej. Te pliki cookie są zazwyczaj umieszczane przez sieci zewnętrznych reklamodawców za zgodą operatora strony. Zapamiętują one odwiedzane przez Państwa strony internetowe i przekazują te informacje innym podmiotom, takim jak reklamodawcy. Ten typ plików cookie jest często powiązany z funkcjonalnością strony zapewnianą przez daną organizację.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookie, mogą Pańtwo zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki tak, aby powiadamiała Państwa, gdy pliki cookie zostaną do Państwa wysłane bądź by całkowicie je odrzucała. Mogą Państwo również usunąć już wcześniej otrzymane pliki cookie.

Jeśli chcą Państwo ograniczyć albo zablokować przesyłane do Państwa urządzenia pliki cookie obsługiwane przez przeglądarkę internetową, mogą to Państwo zrobić poprzez zmianę ustawień przeglądarki; odpowiednie instrukcje powinni Państwo znaleźć w funkcji Pomocy przeglądarki.

Wyczerpujące informacje o tym, jak to zrobić w różnych przeglądarkach internetowych mogą Państwo również znaleźć na stronie www.aboutcookies.org. Zwracamy jednak uwagę, że przy wyborze takich ustawień mogą Państwo nie mieć dostępu do niektórych części, niektórych treści albo funkcji naszej witryny.

Aby zrezygnować z bycia śledzonym przez Google Analytics na wszelkich stronach internetowych, należy wejść na stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeśli chcieliby Państwo wyłączyć obsługę plików cookie innych stron trzecich związanych z reklamą behawioralną, prosimy wejść na stronę www.youronlinechoices.eu. Rezygnacja nie oznacza, że nie będą Państwo już otrzymywać reklam online. Oznacza, że firma lub firmy, z obsługi plików których Państwo zrezygnowali, nie będą już dostarczać reklam dostosowanych do Państwa preferencji i sposobu poruszania się w sieci.

Inne strony

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron. Nie jesteśmy odpowiedzialni za praktyki dotyczące ochrony prywatności, ani treść, tych stron.

Wiadomości, cześć i inne treści generowane przez użytkownika

Gdy w związku z ogłoszeniem zamieszczają Państwo wiadomości, wyrazy czci czy inne treści wygenerowane przez użytkownika korzystając z naszych funkcji dostępnych na stronie internetowej strony trzeciej, prosimy pamiętać, że te informacje są informacjami publicznymi i że zawsze należy zachować ostrożność przy podejmowaniu decyzji o ujawnieniu danych osobowych. Jeśli podają Państwo jakiekolwiek informacje osobowe żyjących osób trzecich, przed ich ujawnieniem prosimy najpierw upewnić się, że te osoby się na to zgadzają.

Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy uzasadnione rozwiązania techniczne i organizacyjne skierowane na zabezpieczenie Państwa informacji osobowych przed przypadkową utratą lub przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą bądź ujawnieniem. Jednakże Internet jest systemem otwartym i nie możemy zagwarantować, że rozwiązania te nigdy nie zostaną pokonane przez żadne nieuprawnione osoby trzecie ani że nie wykorzystają one Państwa informacji osobowych do niewłaściwych celów.

Sprzedaż działalności

W przypadku sprzedaży niniejszej działalności bądź jej integracji z inną działalnością, Państwa dane zostaną udostępnione naszym doradcom oraz doradcom wszelkich potencjalnych nabywców, zostaną one także przekazane nowym właścicielom tej działalności.

Dostęp do Państwa informacji

Mają Państwo prawo do dostępu do informacji, jakie o Państwie przechowujemy. Jeżeli chcieliby Państwo to zrobić, prosimy o kontakt pod adresem . Możemy poprosić o potwierdzenie Państwa tożsamości oraz o dokonanie opłaty administracyjnej (która obecnie wynosi £10) w celu dostarczenia Państwu kopii informacji, jakie przechowujemy. Należy zauważyć, że w pewnych okolicznościach możemy odmówić dostępu do Państwa informacji, gdy mamy do tego prawo w ramach obecnych przepisów o ochronie danych.

Aktualizacja informacji

W dowolnej chwili mogą Państwo przeglądać, korygować, uaktualniać lub zmieniać Państwa informacje osobowe poprzez kontakt z nami pod adresem .

Jeśli podczas rejestracji na tej stronie internetowej [zgodzili się Państwo otrzymywać biuletyny, emaile marketingowe lub inną korespondencję] od nas bądź od stron trzecich, ale zmienili Państwo zdanie, mogą Państwo zrezygnować z ich otrzymywania poprzez kontakt z nami pod adresem

W razie pytań odnośnie niniejszej polityki albo Państwa informacji osobowych, prosimy o kontakt pod adresem .

Zmiany naszej polityki

Jeśli nasza polityka prywatności zostałaby w jakikolwiek sposób zmieniona, jej aktualna wersja zostanie opublikowana na niniejszej stronie. Regularne przeglądanie tej strony pozwoli Państwu na zachowanie aktualnej wiedzy o tym, jakie informacje gromadzimy, jak je wykorzystujemy oraz czy i na jakich warunkach je udostępniamy stronom trzecim.