Regulamin i warunki korzystania

1. Wprowadzenie

 • (i) adwonce A/S jest firmą zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 05608868 („adwonce A/S”, „my” czy „nas”), z siedzibą w Londynie przy ulicy Borupvang 3, DK-2750 Ballerup. adwonce A/S prowadzi stronę internetową nekropolia.eu („Strona internetowa”) i świadczy usługi „iAnnounce” („Usługi”).
 • (ii) Niniejszy Regulamin (wraz z Polityką prywatności dostępną na stronie Polityka prywatności) stanowi umowę pomiędzy Państwem a adwonce A/S („Umowa”), która określa zasady korzystania z naszej Strony internetowej i Usług.
 • (iii) Prosimy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem i naszą Polityką prywatności zanim zaczną Państwo korzystać z naszych Usług i Strony internetowej. Zalecamy wydrukowanie i zachowanie kopii tego Regulaminu i Polityki prywatności, aby móc się do nich odwołać w przyszłości. Korzystanie z naszej Strony internetowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zgodę na jego przestrzeganie. Jeśli nie akceptują Państwo postanowień tego Regulaminu, prosimy nie korzystać z naszych Usług ani Strony internetowej oraz natychmiast ją opuścić.

2. Strona internetowa

 • (i) Nasza Strona internetowa jest dostępna bezpłatnie, ale podjęcie kroków niezbędnych do uzyskania do niej dostępu leży w Państwa gestii. Państwo są również odpowiedzialni za zagwarantowanie, że wszystkie osoby, które korzystają z naszej Strony internetowej za pośrednictwem Państwa łącza internetowego wiedzą o niniejszym Regulaminie i go przestrzegają.
 • (ii) Nie gwarantujemy, że nasza Strona internetowa ani jej poszczególne treści będą zawsze dostępne albo będą działały w sposób nieprzerwany. Dostęp do naszej Strony internetowej jest dozwolony tymczasowo. Możemy zawiesić, wycofać, zakończyć działanie albo zmienić całość bądź część naszej Strony internetowej w dowolnej chwili i bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa za brak dostępności Strony bez względu na przyczynę tego stanu, czas jego trwania i okres wystąpienia.
 • (iii) Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Stronę internetową i w każdej chwili możemy zmienić jej treść.
 • (iv) Nie gwarantujemy, że nasza Strona internetowa bądź jej poszczególne treści nie zawierają błędów lub braków. Nie gwarantujemy, że nasza Strona internetowa jest bezpieczna, wolna od błędów programowych czy wirusów. Państwo są odpowiedzialny za skonfigurowanie swojej technologii informatycznej, platformy i programów komputerowych w celu uzyskania dostępu do naszej Strony internetowej. Powinni Państwo stosować oprogramowanie antywirusowe we własnym zakresie.

3. Usługi iAnnounce

 • (i) Usługi, jakie oferujemy ograniczają się do pozwalania Państwu na przeszukiwanie naszej Strony i przechodzenie za pomocą kliknięcia do informacji i danych dostarczanych przez, i należących do, naszych klientów zewnętrznych, takich jak gazety i inne firmy wydawnicze („Dostawcy informacji”). Państwa dostęp oraz korzystanie z tych informacji i danych podlega regulaminom danych Dostawców informacji.
 • (ii) adwonce A/S lub jej zależne jednostki mogą okresowo oferować nowe albo dodatkowe usługi za pomocą naszej Strony internetowej i Usług. Korzystanie z przedmiotowych dodatkowych usług może podlegać osobnemu regulaminowi bądź zasadom, o których zostaną Państwo poinformowani, gdy takie dodatkowe usługi będą udostępnione.
 • (iii) Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany wszystkich bądź wybranych elementów Usług lub Strony internetowej z przyczyn prawnych lub w celach handlowych. Mogą również zaistnieć okoliczności, kiedy Usługi będą niedostępne z powodu trudności technicznych – dołożymy należytych starań, aby pokonać te trudności, nad którymi mamy kontrolę.

4. Informacje i treści

 • (i) Dokładamy wszelkich starań, aby Dostawcy informacji, z którymi współpracujemy byli profesjonalni i rzetelni, lecz nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania i nie możemy zagwarantować, że dostarczone informacje są prawdziwe, dokładne, kompletne i rzetelne. Nie składamy zapewnień i nie udzielamy rękojmi ani gwarancji, wyraźnej bądź dorozumianej, na to, że informacje udostępnione na naszej Stronie internetowej są dokładne, kompletne czy aktualne.
 • (ii) Treści zawarte na naszej Stronie internetowej mają charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny i nie mogą być traktowane jako porady, na których można polegać. Przed podjęciem, bądź rezygnacją z podjęcia, jakiegokolwiek działania na podstawie treści opublikowanych na naszej Stronie należy zasięgnąć fachowej lub specjalistycznej porady. Przy ocenie treści naszej Strony internetowej należy zachować nie mniejszą ostrożność, jak przy ocenie treści offline.
 • (iii) Wszelkie linki opublikowane na naszej Stronie internetowej prowadzące do innych stron WWW i źródeł dostarczonych przez strony trzecie (w tym strony internetowe naszych Dostawców informacji oraz innych dostawców lub ogłoszeniodawców) są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie sprawujemy kontroli nad treścią wymienionych źródeł i stron internetowych, a korzystając z nich, robią to Państwo na własną odpowiedzialność. Nie popieramy ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe i źródła stron trzecich. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z takich witryn zapoznali się Państwo z ich regulaminem, polityką prywatności oraz innymi stosownymi zasadami.

5. Zachowanie użytkowników

 • (i) Na stronach internetowych naszych Dostawców informacji oferujemy pewne funkcje, które umożliwiają Państwu dostarczanie treści (upload) oraz kontaktowanie się z innymi użytkownikami ich stron internetowych („Wysyłanie wiadomości i oddawanie czci”). Jeśli korzystają Państwo z tych funkcji, muszą Państwo przestrzegać standardów treści określonych poniżej („Standardy dopuszczalnego użytkowania”) oraz innych stosownych regulaminów lub zasad danego Dostawcy informacji.
 • (ii) Materiał publikowany za pomocą funkcji Wysyłania wiadomości i oddawania czci jest dostarczany przez innych użytkowników danej strony. Nie posiadamy kontroli nad materiałem dostarczanym przez funkcję Wysyłania wiadomości i oddawania czci i nie możemy zagwarantować jego prawdziwości, dokładności, kompletności ani rzetelności. Nie ponosimy odpowiedzialności za żaden taki materiał, a Państwo mogą korzystać z niego wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • (iii) Nie monitorujemy, nie moderujemy ani nie edytujemy materiału przed jego umieszczeniem na Stronie internetowej ani funkcji Wysyłania wiadomości i oddawania czci. Mamy prawo w dowolnym momencie usunąć wszelkie materiały wedle naszego uznania. Jeśli zauważą Państwo na naszej Stronie internetowej bądź funkcji Wysyłania wiadomości i oddawania czci treści, które wydają się być niezgodne z niniejszym Regulaminem, prosimy nas o tym poinformować mailowo pisząc na adres: .
 • (iv) Standardy dopuszczalnego użytkowania
  • (a) Państwa wpisy muszą być prawdziwe, dokładne i zgodne z prawem obowiązującym w Wielkiej Brytanii oraz w państwie, z którego są wysłane.
  • (b) Państwa wpisy nie mogą: zawierać materiałów zniesławiających, obscenicznych, obraźliwych, podburzających lub wyrażających nienawiść; zachęcać do dyskryminacji lub przemocy; naruszać praw autorskich, innych praw własności intelektualnej ani żadnych innych praw, w tym prawa do prywatności; promować nielegalnej działalności; wyrażać gróźb lub obelg; zawierać treści, które mogą stać się powodem szykanowania, zdenerwowania, zawstydzenia, zaniepokojenia lub irytacji; służyć do podszywania się pod inne osoby lub fałszywego przedstawiania własnej tożsamości; sprawiać wrażenia, że pochodzą od nas.
  • (c) Państwa wpisy muszą być autentyczne, a jeżeli publikują je Państwo w czyimś imieniu (bądź Państwa wpis zawiera treści autorstwa innych), muszą Państwo posiadać na to wyraźną zgodę tych osób.
 • (v) Państwo zobowiązują się, że wszelkie dokonywane przez Państwa wpisy będą przestrzegać Standardów dopuszczalnego użytkowania, a także rozumieją, że będą odpowiedzialni za wszelkie straty lub szkody, jakie możemy odnieść na skutek niewypełnienia przez Państwa tego zobowiązania.
 • (vi) Żadne treści dostarczane na naszą Stronę internetową ani poprzez funkcję Wysyłania wiadomości i oddawania czci nie są uważane za poufne ani stanowiące własności użytkownika i mamy prawo do ich używania, kopiowania, rozprowadzania i udostępniania osobom trzecim w dowolnym celu. Mamy również prawo do ujawnienia Państwa tożsamości osobom trzecim, które twierdzą, iż treści dostarczone lub zamieszczone przez Państwa na naszej Stronie internetowej albo funkcji Wysyłania wiadomości i oddawania czci stanowią naruszenie ich prawa autorskiego, innych praw własności intelektualnej bądź ich prawa do prywatności.
 • (vii) Nie odpowiadamy ani nie ponosimy odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść ani poprawność informacji zamieszczonych przez Państwa lub innego użytkownika naszej Strony internetowej bądź funkcji Wysyłania wiadomości i oddawania czci.
 • (viii) Mamy prawo do usunięcia dowolnego wpisu Państwa na naszej Stronie internetowej lub funkcji Wysyłania wiadomości i oddawania czci, gdy stwierdzimy, że wpis ten nie przestrzega Standardów dopuszczalnego użytkowania.
 • (ix) Opinie wyrażone przez innych użytkowników na naszej Stronie internetowej bądź funkcji Wysyłania wiadomości i oddawania czci nie reprezentują naszych poglądów i wartości.

6. Nasza odpowiedzialność

 • (i) W najszerszym zakresie dopuszczalnym prawnie, wyłączamy wszelkie warunki, gwarancje, uprawnienia oraz inne warunki, które mogą dotyczyć naszej Strony internetowej albo funkcji Wysyłania wiadomości i oddawania czci (w tym zawartych w nich treści) i naszych Usług, zarówno wyraźne jak i dorozumiane.
 • (ii) Należy zauważyć, że nasza Strona internetowa, funkcja Wysyłania wiadomości i oddawania czci oraz nasze Usługi przeznaczone są wyłącznie na użytek niekomercyjny i prywatny. Zgadzają się Państwo nie wykorzystywać naszej Strony internetowej, funkcji Wysyłania wiadomości i oddawania czci ani naszych Usług do żadnych celów handlowych ani zarobkowych, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Państwa z tytułu strat zysków, strat handlowych, zakłócenia działalności czy utraty możliwości biznesowych.
 • (iii) Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa ani żadnych stron trzecich za jakiekolwiek straty lub szkody, niezależnie od tego, czy w ramach umowy, deliktu (w tym zaniedbania), podania błędnych informacji, naruszenia obowiązku ustawowego, czy w jeszcze inny sposób, których źródłem są lub które są związane z: Państwa korzystaniem bądź nieumiejętnością korzystania z naszej Strony internetowej, funkcji Wysyłania wiadomości i oddawania czci bądź naszych Usług; Państwa korzystaniem bądź opieraniem się na treściach dostępnych na naszej Stronie internetowej lub funkcji Wysyłania wiadomości i oddawania czci.
 • (iv) Nie ponosimy również odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie naszych zobowiązań wynikłe z przyczyn poza naszą uzasadnioną kontrolą.
 • (v) Niniejszy Regulamin nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia wynikające z naszego zaniedbania, z naszego oszustwa lub wprowadzenia w błąd, ani z żadnej innej odpowiedzialności, której wykluczenie albo ograniczenie nie jest dozwolone w angielskim prawie. Niniejszy Regulamin nie narusza Państwa ustawowych praw jako konsumentów.
 • (vi) Zgadzają się Państwo zwolnić nas od odpowiedzialności z tytułu wszelkich zobowiązań, roszczeń i kosztów, jakie mogą wyniknąć z wszelkich przypadków naruszenia niniejszego Regulaminu przez Państwa bądź przez urządzenie, za pomocą którego uzyskali Państwo dostęp do naszej Strony internetowej, funkcji Wysyłania wiadomości i oddawania czci i naszych Usług.
 • (vii) Nie bierzemy odpowiedzialności za treść stron internetowych połączonych linkami na naszej Stronie internetowej lub funkcji Wysyłania wiadomości i oddawania czci. Takie łącza nie powinny być interpretowane jako polecanie przez nas tych witryn. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania przez Państwa z tych stron internetowych.
 • (viii) Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirusy, ataki typu distributed denial-of-service lub inne materiały szkodliwe technicznie, które mogą zainfekować Państwa sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inne mienie na skutek korzystania z naszej Strony internetowej, funkcji Wysyłania wiadomości i oddawania czci albo pobierania treści zamieszczonych na nich bądź na wszelkich stronach WWW połączonych z nimi łączami.

7. Inne ważne informacje

 • (i) Własność intelektualna. Posiadamy bądź jesteśmy licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej na naszej Stronie internetowej, funkcji Wysyłania wiadomości i oddawania czci oraz treści na nich opublikowanych. Wytwory te są chronione prawami autorskimi oraz traktatami międzynarodowymi. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.
 • (ii) Materiał, który znajduje się na stronach internetowych można łatwo skopiować, ale nie oznacza to, że jest to zgodne z prawem. Nie mogą Państwo kopiować, rozpowszechniać, pokazywać publicznie ani tworzyć dzieł pochodnych na podstawie naszej Strony internetowej, funkcji Wysyłania wiadomości i oddawania czci ani żadnych materiałów na nich opublikowanych bez uprzedniego otrzymania na to zgody właściciela danego materiału (którym możemy być my, Dostawcy informacji albo osoby trzecie).
 • (iii) Zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia tej Umowy oraz przeniesienia lub przekazania całości bądź części naszych praw i zobowiązań na mocy niniejszej Umowy.
 • (iv) Ta Umowa stanowi całość umowy pomiędzy adwonce A/S a Państwem dotyczącej naszej Strony internetowej, funkcji Wysyłania wiadomości i oddawania czci oraz naszych Usług i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy i ustalenia z Państwem zawarte.
 • (v) Możemy w dowolnym momencie uaktualniać lub dokonywać zmian tego Regulaminu poprzez zmiany na tej stronie. Prosimy regularnie sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że wiedzą Państwo o wszelkich zmianach, ponieważ są dla Państwa wiążące.
 • (vi) Jeśli którykolwiek z warunków niniejszej Umowy zostanie uznany za nieważny bądź niewykonalny na mocy orzeczenia lub decyzji sądu, pozostała część niniejszej Umowy pozostaje ważna i wiążąca.
 • (vii) Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z wykładnią przepisów prawa Anglii i Walii. Zarówno Państwo jak i my zgadzamy się, że wszelkie spory podlegają jurysdykcji sądów Anglii i Walii. Przy czym, jeśli są Państwo mieszkańcami Irlandii Północnej, mogą Państwo również wytyczyć powództwo w Irlandii Północnej, a jeśli są Państwo mieszkańcami Szkocji, mogą Państwo również wytyczyć powództwo w Szkocji.

8. Kontakt

W razie pytań dotyczących niniejszego Regulaminu, naszej Polityki prywatności, Strony internetowej, funkcji Wysyłania wiadomości i oddawania czci albo naszych Usług, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: .